✯ Profesionalni Survival SSFN programi ✯
izšolajte se za inštruktorja preživetja v naravi
Programi za odrasle ljudi z jasnim ciljem

SSFN s svojimi dolgoletnimi izkušnjami ponuja visoko kvalitetne storitve usposabljanj za civilno tržišče, te pa niso namenjene le stroki iz profesionalnih poklicev, saj se na usposabljanje lahko priključi prav vsak. Zapomnite si, ko gre resnično za preživetje, se v divjini obnašajte kot plenilec! Pozitivnost je morala in kreativnost! Zavedajte se, da je usodna lahko samo ena nepravilna reakcija, ki je nevarnejša od same situacije, v kateri se nahajate. Naučite se videti dobro in pozitivno v vsem, kar se vam ponuja. Malenkosti pomenijo vse. Nikoli si ne delajte utvar, da vas nič ne more presenetiti ali prestrašiti. Priznajte in spoznajte svoj strah. Česa se v situaciji preživetja v divjini, če bi ostali sami, najbolj bojite? Česa se bojite v sebi? Vaš cilj ni odpraviti strah, ker deluje na več načinov in se nikoli ne pojavi v istem zaporedju ali naenkrat, zato se je pomembno postopoma usposabljati v določenih stopnjah svojih strahov. Karkoli že počnete, počnite to najbolje, ne zanašajte se na druge, morda drugih takrat ne bo. Bodite vestni v vseh pogledih, ko se izobražujete v veščini preživetja v divjini. To nikakor ni zabava, saj vas lahko mimogrede stane vsega, tudi življenja. Želja in volja po uspehu sta poglavitni, če tega ni, vam ne koristi nobeno znanje! S.S.F.N. ima na voljo strokovne in izobraževalne programe, ki se raztezajo med različnimi stopnjami zahtevnosti, in so namenjeni tako profesionalcem kot ljubiteljem narave.


Predvsem so vsi programi namenjeni naslednjim:
   ljudem, ki imajo željo po izzivih       ljudem, ki želijo spoznati svojo notranjost       ljudem, ki hočejo dokazati sebi, da so sposobni in imajo voljo do življenja       ljudem, ki vedo kaj hočejo       ljudem, ki se želijo učiti na svojih napakah       ljudem, ki se želijo odvaditi starih razvad       ljudem, ki morajo odpreti novo stran v svojem življenju

Usposabljanja so vsebinsko strokovna in pristna, ki zagotovo obogatijo vaša znanja in izkušnje, uspostavljajo nove vezi med enako mislečimi ter spodbujajo skrb za ohranjevanje naravne in kulturne dediščine - skrb za naravo. Iz dneva v dan se malokdo zaveda, da smo razvajeni in pomehkuženi - vse se zdi samoumevno - dejanja in besede so izgubile svoj pomen - vse kar šteje, je imetje - blefiranje in laž sta izpodrinila resnico - smo malomarni, brezčutni in nespoštljivi tako do soljudi kot do ostalih živih bitij. SSFN s svojimi programi omogoča kandidatom tudi nadgradnjo izobraževanj od osnovne stopnje (S1) vse do inštruktorske stopnje (S5). Kandidate želimo usposobiti v samozavestne, radovedne, razgledane, prilagodljive, predvsem pa družabne ljudi, ki se dobro razumejo z ljudmi. Želimo soustvarjati ljudi, ki se veselijo novih izzivov, so ustvarjalni in odprti za novosti. Kot spoznavate, ste prav vi naš najpomembnešji element in bistvo vsega je sodelovanje oz. simbioza človeka in narave, brez večjih negativnih posledic na kateri koli strani. Inštruktor lahko postane le človek, ki nosi v sebi bojevniško srce in širi poslanstvo pravičnosti in spoštovanja preko svojih lastnih žuljev, znoja in ran oziroma izkušenj življenja v divji naravi.


Stopnje usposabljanj in vsebine

V osnovni program se kandidati lahko prijavijo brez kakršnih koli predznanj ali veščin. Edina omejitev je lahko zdravstveno stanje.

Izvedbe:

LOS tečaj (LEARN ON SPOT) se izvaja stacionarno na divjem terenu in je namenjen fizično manj pripravljenim kandidatiom
RAW tečaj (REAL AND WILD) se izvaja dinamično na divjem terenu in je namenjen fizično in psihično bolj pripravljenim kandidaom

S1 A tečaj se izvaja spomladi v gozdovih dinarskega sveta
S1 B tečaj se izvaja poleti na dveh lokacijah: v visokogorju in v gozdovih dinarskega sveta
S1 C tečaj se izvaja jeseni v gozdovih dinarskega sveta
S1 D tečaj se izvaja pozimi na dveh lokacijah: v visokogorju in v gozdovih dinarskega sveta

Lokacije usposabljanj: Slovenija   |   Hrvaška
Zahtevnost: S1 = 3/10   |   S1+ = 5/10
Min. št. Kandidatov: 10
Max. št. Kandidatov: 16

Osnovni program temelji na učenju in spoznavanju človeka z naravo in njenimi dejavniki. Kandidat odkriva svoje sposobnosti, tako telesne kot psihične. Prav tako spoznava svoje sposobnosti zaznavanja realnega stanja sebe in odkriva zmožnosti prilagajanja oz. možnost nadgrajevanja znanj. Pri vsem tem gre za varno odkrivanje neznanega in hkrati nadgrajevanje obstoječega. Obstoječa znanja so lahko večkrat tudi zmotna in za kandidata v fazi strokovnega usposabljanja moteča. Vsekakor pa strokovna plat osnovnega programa vsakomur odpre vrata v svet tehnik preživetja v naravi, ki so na začetni stopnji popotnica za vse nadaljnje programe. Program je namenjen vsem, ki že imajo izkušnje z bivanjem v naravi, pa tudi tistim, ki bodo na to pot stopili prvič. Zavedati se morate, da bomo od vas pričakovali le najboljše, disciplino in sodelovanje ne glede na letni čas, v katerem se program izvaja, in ne glede na vremenske razmere. Preživetje se začne takoj in tukaj, nič ni samoumevno in ničesar ni mogoče doseči brez vaše volje. Realna situacija je tista, v kateri se znajdete, za vami so le spomini, pred vami pa so koraki, ki vam bodo omogočili bivanje in preživetje v neznanem okolju. Osnovni tečaj je po vsebini zelo obsežen in ga ni mogoče primerjati z nobenim drugim v Sloveniji, saj boste deležni ogromno novih uporabnih znanj in informacij.
Na voljo so 4 osnovna usposabljanja v različnih letnih časih in na različnih geografskih območjih Slovenije.

Za sodelovanje v nadaljevalnem programu mora imeti kandidat opravljen vsaj 5-dnevni osnovni tečaj ( S1 plus) v enem od letnih časov. Izjema so le kandidati, za katere inštruktor presodi, da ustrezajo vsem kriterijem za napredovanje v naslednjo stopnjo oz. program. V nadaljevalni tečaj se lahko neposredno vključijo tudi kandidati, ki so osnovna znanja pridobili med opravljanjem svojega poklica (vojska, policija, gorski reševalci …).

Izvedbe:

S2 A tečaj se izvaja spomladi na dveh lokacijah – dinarski gozd in obmorski svet
S2 B tečaj se izvaja poleti na dveh lokacijah – visokogorje in dinarski gozd
S2 C tečaj se izvaja jeseni na obmorski lokaciji
S2 D tečaj se izvaja pozimi v dinarskem gozdu

Nadaljevalni program se od osnovnega razlikuje po dolžini trajanja in po znatno večji zahtevnosti. Veščine, ki ste jih osvojili v osnovnih programih, so tu na preizkušnji, povečana pa je tudi psihofizična obremenitev udeležencev. Medtem ko smo se v osnovnem tečaju naučili osnovnih korakov, se od tu naprej učimo hoditi. V nadaljevalnem tečaju skušamo udeležence postaviti v čim bolj realno situacijo preživetja, tako da prek povečane psihofizične obremenitve dosežejo stopnjo, na kateri trčita volja do preživetja in znanje za preživetje. Udeleženci bodo nadgradili svoje znanje in zaupanje vase, saj bodo izpostavljeni zahtevnejšim nalogam, ki jih bodo morali opraviti samostojno ali v parih. V tečaju bodo udeleženci spoznavali tehnike gibanja v naravi, branja zemljevida, orientacije, načine taktičnega premikanja pri lovu ali taktičnega umika. Poleg tega se bomo učili izdelati različna primitivna orožja, od katerih bo odvisen vaš ulov. Udeleženci se bodo postopoma seznanili s preživetjem v različnih realnih situacijah v naravi, v katerih se je človek prisiljen soočiti z njimi z minimalistično opremo, ki jo ima pri sebi. Namen programa v tej točki je udeležence navaditi na minimalizem, ki omogoča preživetje. V tem tečaju udeležence pripeljemo do točke, na kateri lahko resno preizkusimo njihovo znanje, voljo, prilagodljivost, odzive in čas odzivanja v posamezni situaciji in tako skupaj ugotovimo, kakšna je njihova usposobljenost. Kandidati morajo v okviru tega programa poleg praktičnih novih znanj pridobiti tudi pravi občutek za resnost situacije, v kateri so se znašli, morajo se je zavedati in se biti sposobni odzvati v ekstremnih razmerah ter izbrati pravi način reševanja iz nje. Poudarek je tako na tehnikah delovanja kot tudi na razumevanju primarnih in drugih potreb pri reševanju nastale situacije (voda, hrana, temperatura, zavetišče …)

Za vključitev v napredni program mora imeti kandidat opravljene vse 4 nadaljevalne tečaje v vseh letnih časih od ( S2 A do S2 D ). Izjema so kandidati, za katere inštruktor odloči, da izpolnjujejo vsa merila za napredovanje v naslednjo stopnjo oz. program.

Izvedbe:

S3 A tečaj se izvaja spomladi v gozdovih dinarskega sveta
S3 B tečaj se izvaja poleti na dveh lokacijah: dinarski gozd in Alpe
S3 C tečaj se izvaja jeseni na morskem otoku
S3 D tečaj se izvaja pozimi na morskem otoku in v dinarskem visokogorju

Program je le dva dni daljši od nadaljevalnega, vendar 7 dni absolutnega preživetja brez kakršnihkoli materialnih dobrin in opreme postavi vsakega posameznika pred ogledalo njegovih sposobnosti in volje do preživetja. Ker traja tečaj 7 dni, si morajo tečajniki za ves ta čas zagotoviti življenjski minimum (voda, hrana, spanje); tečaj je pravzaprav preizkus volje do življenja tudi za najbolj izkušene in utrjene posameznike. Vsak udeleženec tu spozna svoje meje, zato je povsem normalno, da udeleženec iz tečaja lahko tudi predčasno izstopi. Uspešno opravljen napredni tečaj pa je vstopnica za naslednje specialistične in inštruktorske stopnje.

Za vpis v specialistični program mora imeti kandidat nujno opravljene vse 4 napredne tečaje v vseh letnih časih in različnih okoljih (od S3 A do S3 D ). Izjeme tu ni. Tečaj je namenjen kandidatom, ki bi radi obvladali nadaljnja specifična specialistična znanja.

Izvedbe:

S4 A tečaj se izvaja spomladi in poteka v enem kosu od morja do dinarskega sveta
S4 B tečaj se izvaja poleti in poteka v enem kosu od dinarskega gorovja do visokogorja
S4 C tečaj se izvaja jeseni in poteka v enem kosu od visokogorja do morja
S4 D tečaj se izvaja spomladi in poteka v enem kosu od morja do visokogorja

Specialistični tečaji so namenjeni pridobivanju specialističnih znanj iz naslednjih področij:
   orientacije in gibanja v naravi
   lova, izdelave pasti, sledenja in ribolova
   prve pomoči v naravi
   nabiralništva in pohodništva
   izdelava pripomočkov, objektov, orožij in orodij iz naravnih materialov, uporaba klasičnih orodij (nož, sekira, žaga, rezkal)
   pri izdelavi lokov, sekir, puščic, naravnih hladilnikov, peči, košev, vrvi …

       
Kandidati za inštruktorski tečaj morajo imeti opravljene vse štiri napredne tečaje (od S3 A do S3 D) in vsaj enega specialističnega.

Kandidati, ki se prijavijo na ta tečaj, so morali v zadnjih 3 letih izpolniti še naslednje pogoje:
   aktivna pomoč pri izvedbi vsaj 10 osnovnih ali nadaljevalnih tečajev
   samostojno vodenje posameznih sklopov v osnovnem, nadaljevalnem ali naprednem tečaju
   ne smejo biti sodno kaznovani

Izvedbe:
S5 A tečaj se izvaja spomladi v našem okolju (od obmorskega do dinarskega sveta) in traja 14 dni
S5 B tečaj se izvaja v arktičnem predelu sveta najmanj 10 dni
S5 C tečaj se izvaja v tropskem predelu sveta najmanj 10 dni
S5 D tečaj se izvaja v puščavi najmanj 10 dni

Inštruktorski tečaji so namenjeni kandidatom, ki se želijo s preživetjem ukvarjati profesionalno in bi se radi pridružili naši ekipi.


Naš program je razdeljen na več stopenj; od začetnega (osnovnega) tečaja, kjer udeleženci pridobivajo osnovna znanja za preživljanje v naravi, do nadaljevalnih tečajev, kjer svoje znanje in izkušnje nadgrajujejo v različnih okoljih in lahko pri večjem zanimanju za življenje v naravi dosežejo tudi inštruktorski nivo. S stopnjevanjem zahtevanega znanja se zato stopnjujejo tudi zahteve po obvladovanju veščin v različnih letnih časih in okoljih.


Spodaj je avedena oprema, ki jo potrebujejo s seboj na usposabljanjih S1 in S1+.
  Oprema za vse ostale stopnje usposabljanj S2, S3, S4 in S5 pa se določi po načrtu.

Obvezna oprema:
  Žepni nož
  Preklopna žaga
  Basha (šotorsko krilo)

Zaželjena oprema:
  Naglavna svetilka
  Spalna podloga
  Spalna vreča
  Rezervna spodnja oblačila
  Vodoodporna oblačila
  Termo oblačila
  Higienski set
  Uhojena pohodna obutev
  Nahrbtnik

Dodatna oprema:
  Vrvica Paracord - 3mm / 5 m
  Vrv iz naravnih vlaken Motvoz - 3mm / 1 kolut
  Kuhalno jedilni set - menažka
  Kosti poginulih divjih živali (golenice ali stegnenice) ali rogovi jelenjadi
  ½ litra drevesne smole (Smreka)
  Beležka in svinčnik

Katere informacije potrebujemo od vas za priključitev na SSFN programe:

Obvezno:
  Spisek alergij
  Opis starejših ali nedavnih telesnih poškodb
  Krvna skupina

Splošno:
  Usposabljanje temelji na praktičnih vajah
  Pri izvajanju praktičnih vaj je poudarek na pravilnosti in popolnosti izvajanja
  Usposabljanje poteka neprekinjeno včasih do 24 dnevno, izvaja se teoretično in praktično
  Vse praktične postopke urimo do zadovoljivega obvladovanja tehnike s strani udeležencev
  Program nadaljujemo in stopnjujemo zahtevnost , ko udeleženci zadovoljivo osvojijo veščine potrebne za izvajanje nadaljevanja programa
  Vaje se izvajajo tako skupinsko kot posamično (odvisno od vrste vaje)
  Inštruktorji tekom tečaja izvajajo nadzor, praktične prikaze, ocenjujejo, nagrajujejo in tudi "kaznujejo" udeležence v primeru neposlušnosti in neprimernega obnašanja
  "Kaznovanje" poteka po sistemu odvzemanja osnovnih materialnih dobrin ali v obliki dodatnih fizičnih aktivnosti
  Usposabljanje se izvaja v realističnih razmerah, težavnost je odvisna od stopnje programa, letnega časa, lokacije, skupine ter predhodnega dogovora v primeru zaključenih skupin
  Kandidate spremljamo od začetka do konca usposabljanja; njihovo delo in napredek so ovrednoteni na dnevni ravni in rezultatom primerno določamo njihove posebne naloge
  Kandidati se na usposabljanje prijavljajo na lastno odgovornost (odgovornost za poškodbe ali druge bolečine, ki bi nastale tekom usposabljanja, nosijo kandidati sami)

3 - 5 dnevni osnovni program:
  Priporočljiva starost kandidatov je od 18 - 60 let
  Priporočljiva je vsaj minimalna fizična pripravljenost
  Kandidati, ki se vključujejo v program morajo biti popolnoma zdravi

5 - 7 dnevni nadaljevalni / napredni program:
  Priporočljiva starost kandidatov je od 18 - 50 let
  Priporočljiva je dobra fizična pripravljenost
  Kandidati, ki se vključujejo v program morajo biti popolnoma zdravi

7 - 10 dnevni specialistični program:
  Priporočljiva starost kandidatov je od 18 - 40 let
  Obvezna je dobra fizična pripravljenost
  Kandidati, ki se vključujejo v program morajo biti popolnoma zdravi

7 - 10 dnevni specialistični program:
  Priporočljiva starost kandidatov je od 25 - 40 let
  Obvezna je odlična fizična pripravljenost
  Kandidati, ki se vključujejo v program morajo biti popolnoma zdravi

Splošni cilji usposabljanja:
  Usposobiti in izuriti kandidate v veščinah, ki jim omogočajo preživetje v naravi
  Usposobiti in izuriti kandidate za preživetje na različnih geografskih področjih in različnih letnih časih
  Usposobiti in izuriti kandidate v veščinah reševanja kriznih situacij
  Usposobiti in izuriti kandidate za reševanje v nesrečah
  Pridobivanje strokovnega kadra ter usposabljanje in urjenje bodočih inštruktorjev

Posebni cilji usposabljanja:
  Preverjanje psiho-fizičnega stanja kandidata ali skupine
  Preverjanje delovanja posameznika v ekstremnih situacijah
  Utrjevanje psihične stabilnosti
  Izgradnja samozavesti
  Izgradnja samospoštovanja in splošnega spoštovanja v ekstremnih pogojih
  Vzgajanje timskega duha
  Prevzemanje odgovornosti
  Utrjevanje samostojnosti posameznika
  Prepoznavanje pravega oz. resničnega pogleda na situacijo
  Spoznavanje samega sebe in lastnih zmogljivosti
  Končno preverjanje usposobljenosti kandidatov

Hrane se na usposabljanju preživetja v naravi ne izbira, jedli boste lahko vse, kar vam narava nudi, vendar tudi to ne pride samo od sebe. Toda odločitev bo vsekakor vaša. Vaš jedilnik bo izjemno raznovrst, nevsakdanji in nepoznan. Iz palete rastlinske hrane boste spoznavali nove okuse, ki so vam nepoznani, velikokrat neprijetnega okusa, a vseeno boljše kot nič. V vsakem letnem času vam narava nudi take in drugačne dobrote, vse od čebulic, solat, plodov do gob in zelišč. Med hrano se uvrščajo tudi insekti, ki prav tako tvorijo pomemben člen v divji prehrani in so mejnica pred tistim večjim, ki vam neprestano hodijo po mislih ( zrezki, pizze in ostale zadeve iz domače kuhinje ).


Prehrana obstaja, vendar je pomembna njihova priprava. In prav tu boste spoznali, kako dobre so jedi, ko sprejmete tisto, kar vam ponuja narav na dlani. Lovili boste ribe, rake, iskali školjke, polže, kače in ostale plazilce, vendar vam ne bo lahko. Naučili se boste iskati znake v naravi, kjer lahko najdemo vodo, znali jo boste pridobivati in shranjevati, še bolj kot to, pa ceniti in zaužiti. Voda je lahko in je prav pogosto nekje akumulirana in prav tu bo vaša pot dobila nov začetek - k novi poti do spoštovanja do te nepogrešljive tekočine. Užitno tekočino boste kdaj pa kdaj primorani pridobivati z destilacijo, drugič z izstiskanjem, tretjič z vrtanjem ali najtežje, s kopanjem in filtriranjem! Voda je v rastlinah, v drevesih, v tleh, včasih vam za njeno prisotnost povedo živali, le opazovati je potrebno. Izdelovali boste filtre in včasih umazano tekočino filtrirali, da jo boste lahko zaužili, v njej kuhali juhe ali čaje!

Preverite koledar usposabljanj 2024 in se nam pridružite...


Samo pogum je tisti,

ki ve, da te je resnično strah!


✯ KONTAKT ✯

INFORMACIJEPIŠITE NAM

V primeru kakršnih koli dodatnih pojasnil, vprašanj ali posebnih naročil nam prosim pišite preko spodnj navedenih email naslovov.
Zaželjeno je, da ob sporočilu navedete vaše osebne podatke in mobilno števiko.
Z veseljem vam bomo prisluhnili in odgovorili v najkrajšem možnem času.

✯ DODATNE INFORMACIJE ✯

POŠTNI NASLOV

S.S.F.N. Brane T. Červek s.p.

Godešič 135
Škofja Loka 4220
Slovenija

TELEFON

Mobile: +386 (0)31 223 196

e-mail:
ssfn.sere@gmail.com

REZERVACIJE